Finantsanalüüs

Finantsanalüüs hoiab laeva kursil
Kes meist ei teaks, et igasuguse äritegevuse liikumapanevaks jõuks on kasum. Sageli on aga raske vastata küsimustele, kuidas kasumisse jõuda, saavutatud tulemust hoida või suurendada.
Aastaaruannetes esitatud raamatupidamisaruandluse abil saab välja selgitada ettevõtte finantsolukorda, kuid lisaks peab majandusaasta aruannetes olema piisavalt välja toodud ka mittefinantsilist informatsiooni, mis on abiks ettevõttevälistele huvigruppidele adekvaatsel otsustamisel ettevõtte edukuse üle.
Finantsanalüüs on finantsjuhtimise üks osa ja see kujutab endast finantsinformatsiooni alusel ettevõtte möödunud, käesoleva ja tulevikus oodatava finantsolukorra hindamist. Finantsanalüüs on osa kogu ettevõtte majandustegevusega seotud majandusnäitajate analüüsist, mis on suunatud nii kassapõhiste kui ka tekkepõhiste finantsnäitajate analüüsimisele. Peamised raamatupidamisaruanded, mida analüüsitakse on bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne ning samuti eelarvestatud aruanded. Väga hoolikalt tuleb lugeda lisasid.
Finantsanalüüs on vajalik erinevatel põhjustel:
Omanike huvi – kui suur on investeeritud kapitali tulukus; kas ettevõte on finantsiliselt stabiilne; milline on ettevõtte võime genereerida tulevasi rahavoogusid; kuidas tulevikus maksimeerida kasumit. Tegevjuhtkonna soov aruandluse analüüsi põhjal mõõta oma tegevuse efektiivsust, sest just nemad vastutavad igapäevaselt omanike tuluootuse täitumise eest pikas perspektiivis. Tegevjuhtkonda huvitab varade rentaablus, puhas käibekapital ära hoidmaks võimalikke makseraskusi. Laenu taotlemine – krediidi pakkujad püüavad välja selgitada, kas ettevõttel on üldse vaja lisavahendeid; jälgivad kuidas juhtkond on minevikus katnud lühi-ja pikaajaliste vahendite nappust; hindavad ettevõtte tulevast võimet täita laenukohustust ja suutlikust tasuda laenuintresse. Potentsiaalsete investorite huvi ettevõtte tegevustulemuste, kapitali struktuuri, jätkusuutlikkuse või selle kohta, milline on ettevõtte seis teiste samal tegevusaladel tegutsevate firmadega võrreldes.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>